Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа НАН Беларусі

Дасылайце пытанні на адрас: daviedka@belcentre.by

9. Напісанне слова «пракрастынацыя»

Добры дзень, падкажыце, калі ласка, як правільна: «пракрастынацыя» ці «пракрасцінацыя»?

Дзякуй.

Добры дзень!

Гэтае слова паходзіць з заходніх моў (англ., фр. procrastination, з лац. prōcrāstinātiō, з дзеяслова prōcrāstinō) і мае значэнне ‘пастаяннае адкладванне спраў, заданняў’. У выпадках запазычанняў з заходніх моў спалучэнне гукаў -ti- у сярэдзіне слова звычайна афармляецца ў нашай мове як -ты- (параўнайце, напрыклад, тэрміны гемаглютынацыя, інвестыцыя, субстантывацыя, легітымацыя). Такім чынам, правільна будзе пракрастынацыя. Слова стала пашырацца нядаўнім часам, таму пакуль што ў асноўных слоўніках беларускай мовы яго няма.


Наша мэта — павышэнне ўзроўню пісьменнасці і агульнае развіццё культуры маўлення ўсіх, хто цікавіцца беларускай мовай, папулярызацыя выданняў Інстытута мовазнаўства, аб’ектыўнае адлюстраванне фактаў пра беларускую мову. Мы даём адказы на пытанні: чытаць далей